Gedetailleerde informatie
Stichting Sociaal Burgerschap
Meldingsnummer 1559339
Naam verwerking Sociaalburgerschap.nl
Verantwoordelijke(n)
Naam Stichting Sociaal Burgerschap
Bezoekadres Gewandeweg 5
6161DJ GELEEN
NEDERLAND
Doel(en) van verwerking Het registreren van een gebruiker zodat deze kan inloggen op de website
Het gebruik van postcode en woonwijk om zo de gebruiker een plek te geven op Google Maps
Het gebruik van postcode, woonwijk en hulpvoorkeur t.b.v. een match tussen gebruikers
Betrokkene(n)


Gebruiker
Persoonsgegevens
Omschrijving Naam of alias
Verzameldoel Naam weergave op website en email
   
Omschrijving Postcode
Verzameldoel Om de gebruiker op Google maps te localiseren
Om de gebruiker te kunnen matchen binnen een postcode range
   
Omschrijving Woonwijk
Verzameldoel Om de gebruiker op Google maps te localiseren
Om de gebruiker te kunnen matchen binnen een postcode range
   
Omschrijving Hulpvraag
Verzameldoel De vraag van de gebruiker die men stelt aan andere gebruikers
   
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Ontvanger(s) Stichting Sociaal Burgerschap
Deelnemende gemeente
Doorgifte buiten EU N
Doorgifte passend  
Terug naar lijst

Opnieuw zoeken
OR versie: 201705291830