Zoeken naar verwerkingen
 
Meldingsnummer    7 cijfers, bijv.: 1001234
Naam Naam bedrijf / verantwoordelijke
  en   Plaats  
  en   Postcode Minimaal de eerste 2 cijfers
  en  Land  
Plaats  
Postcode Minimaal de eerste 2 cijfers
Land  
   

Wildcards
U hoeft bij de velden Naam, Plaats en Land niet het volledige zoekwoord in te vullen. U kunt volstaan met een gedeelte van het zoekwoord. Als u bijvoorbeeld naar een melding van een verantwoordelijke met als vestigingsplaats 'Middelburg' wilt zoeken, kunt u volstaan met 'mid' of 'middel'. Wilt u zoeken op ander gedeelte van een woord, bijvoorbeeld 'delburg', dan dient u zelf een wildcard % te plaatsen voor het zoekwoord; het voorbeeld wordt dan '%delburg'. Zo kunt u bijvoorbeeld de naam van een bedrijf 'Koninklijke ABC B.V.' vinden met '%abc'.

Bronbestand
Download het meldingenregister in JSON-formaat.

OR versie: 201705291830 Naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens